Görselsiz Görüş Yazısı

Yaklaşık 500 dönümlük bir alanı kaplayan Eski Fuar Alanı olarak bilinen çalışma alanı 1960’lı yıllardan beri Sivas kenti için büyük bir mesele haline gelmiştir.

1.Giriş

Yaklaşık 500 dönümlük bir alanı kaplayan Eski Fuar Alanı olarak bilinen çalışma alanı 1960’lı yıllardan beri Sivas kenti için büyük bir mesele haline gelmiştir. O dönemde yapılan imar planında bu bölge Fuar Alanı olarak planlanmıştır. Ancak uzun yıllar Sivas Belediyesi’nin de yaklaşık 90 dönümlük bir arsaya sahip olduğu bölgede mülkiyet sahipleriyle bir anlaşmaya varılmamış ve proje için uygun adımlar atılamamıştır. Aynı zamanda yerel yönetimin el değiştirmesi ile bu alan için farklı fikirler ortaya konulup o yönde ilerlenmeye çalışılmıştır. 2010 yılında bu alan için yerel yönetimin çözüm odaklı adımlar atma çabası ile konu tekrardan gündeme gelmiştir. Ancak Mimarlar Odası Sivas Temsilciliğinin öngörülen plana karşı çıkması ve dava açması ile imar planı tekrardan askıya alınmıştır. Tüm bu karmaşık süreç içersin de gerek belediye gerekse Mimarlar Odası ve yerel kamuoyu tarafından birçok öneri sunulmuştur. Son olarak kent için geliştirilen imar revizyon planında bu alan içinde yeni bir plan çıkarılmıştır ve halihazırda bu bölge imara açılmıştır. Bu çalışmanın amacı da Sivas kenti eski fuar alanı arsa geliştirme sürecini inceleyip durum değerlendirmesinde bulunmaktır.

2.Sivas Kenti

Sivas kenti 28.488 km2’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin toprak bakımından ikinci büyük ilidir. İl topraklarının büyük bölümü Kızılırmak, bir bölümü de Yeşilırmak ve Fırat havzalarına girer. Sivas, çevre illere göre kendine has bir iklim özelliğine sahiptir. Çevresine göre bir mikro klima iklim bölgesidir. Bu özelliği sağlayan temel unsurlar; çevre illere göre daha yüksek oluşu, kuzey rüzgârlarına açık oluşu, enge­beli bir yapıya sahip oluşu, yıl içinde değişen basınç farkı, il topraklarının farklı coğrafi bölgelerde yer almasıdır. İklim yapısı karasal iklimdir.  Kışları soğuk ve sert geçer, genelde kış ayalarında bol kar yağışı görülür ve il 3-5 ay karla örtülüdür. Yazları sıcak ve kurak, ilkbahar ve sonbahar ayları yağmurlu geçer. Sivas Genel nüfusu 631,112 ve Sivas il merkezi nüfusu 359.219(2015)dur. Şehirde 62 mahalle mevcuttur. Sivas 16 ilçesi ve 1245 köyü ile önemli bir idari yapıya sahiptir. Kentte bulunan Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı anısına 1974 yılında Türkiye’nin 13. üniversitesi olarak kurulmuş olup bugün şehrin sağlık, kültür, eğitim alanında gelişmesinde öncü olan kuruluşlardan birisidir. Sivas Merkezinde 160 ilk öğretim, 22 Lise ve dengi okul mevcuttur. Sivas İli, Orta Anadolu ile Doğu Anadolu ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu illeri arasında bir geçiş mekanı üzerinde bulunmaktadır. İl konum itibariyle ulaşım ağı üzerinde bir kavşak noktası görevindedir (1).

3.Alanın Konumu ve Genel Özellikleri

Eski fuar alanı olarak adı geçen çalışma alanı Sivas merkezine yaklaşım 1,5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Eski Fuar alanının Güney sınırı Kızılırmak’a dayanmaktadır. Bu çalışma kapsamında detaylı incelemeye alınan bölümün Güney sınırından ise Sivas-Erzincan karayolu geçmektedir. Kızılırmak’ın karşı tarafında iste Cumhuriyet Üniversitesi’nin Kuzey sınırı mevcuttur. Çalışma alanının batısında Sivas Şehirler Arası Otobüs ve Köy Terminali bulunmaktadır. Çalışma alanı yaklaşık 450 dönümlük yeşil alanı kapsamaktadır ve planda fuar alanı olarak görünmesine rağmen günümüzde halen çoğunluğu kadastral parsel halindedir. Arazide bulunan yaklaşık 1000 hissedarın hak sahibi olduğu alanda Sivas Belediyesi’nin 84 dönümlük, Milli Emlak Müdürlüğü’nün ise 16 dönümlük alanı bulunmaktadır (6).

Etiketler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.